Lưu ý: Latitude và Longitude chính xác nhất khi được lấy từ API Google Maps. Vì API Google Maps sử dụng mất phí nên mình chưa thêm tính năng vào phần mềm

Chỉ sử dụng được ảnh định dạng JPG

Mỗi lần geotag 60 ảnh không giới hạn kích thước file.

Mọi thông tin góp ý chỉnh sửa phần mềm các bạn hãy liên hệ cho mình nhé!

Copyright © 2019 Quang Vũ Blog. All rights reserved. Made with by me